27 Mayıs 2019 Pazartesi

Okutulan Siğil İyileşir Mi?

Okutulan bir siğil pekala iyileşebilir. ama neden iyileşir? Okutulduğu için mi? Hemen bir sonuca varamayız.

Hipotezi test etmeye çalışalım:

- Benzer formda siğili olan 80 kişi tespit edelim.
- Bu 80 kişiyi, 20'şer kişilik dört gruba bölelim.
- Birinci gruptakilerin siğillerine okutalım.
- İkinci gruptakilere ilaç verelim.
- Üçüncü gruptakilere plasebo/tesirsiz-ilaç/ilaç-görünümlü-şeker verelim.
- Dördüncü gruptakilere hiçbir şey yapmayalım.
- Bekleyelim.
- İlgili kişilerin siğillerini yeniden gözlemleyelim.

Okutulan kişiler arasında siğili iyileşenler muhtemelen olacaktır. (Hatta örneklem sayısı artırılırsa, illa ki olacaktır.)

19 Mayıs 2019 Pazar

İslamilik Endeksi!

Independent Türkçe, İslamilik Endeksi hakkında bir haber yayınladı. 153 ülkenin yer aldığı listenin ilk 44 sırasında müslüman-çoğunluklu tek bir ülke bulunmayınca, haber haliyle ilgi çekti. Ne var ki, bu endeks ciddiye alınabilecek bir çalışma değil.

Bir endeksin adının İslamilik Endeksi olması, o endeksin İslamiliği ölçtüğü anlamına gelmez. Bir endeks, indikatörleri gerçekte neyi ölçüyorsa, onu ölçer. Bu çalışmanın temel sorunu bu. Endeks skorlarını oluşturan indikatörler arasında İslamiliğe özgü tek bir şey bile yok!

Emeviler, Sünnilik, Şiilik

Hüda Kaya önceki gün yayınlanan @YasaminIzleri adlı programa konuk olmuş. 15:10 ila 17:23 arasındaki Emeviler hakkındaki yorumlar önemli. Ama biraz detay gerekli. Şöyle ki, Hz. Muhammed, "Şöyle yapın" dediğinde, sahabe "Ey Allah'ın rasulü, bu senin fikrin midir, yoksa Allah'ın bildirmesi midir?" diyebiliyor. Şayet kendi fikri ise, konu tartışmaya açık kalıyor.

Bu konuda ağaçların aşılanması hadisesi meşhurdur. Aşı, Hz. Muhammed'in dediği şekilde yapılır, ama sonra ağaçlar kurur! "Siz bu dünyanın işini benden daha iyi bilirsiniz" hadisi, bunun üzerine söylenir. Yani, peygamber hayatta iken bu dünyanın işleri tartışmaya açıktır.

Emeviler döneminde ise, her şey tersine döner. Lider Allah'tan haber veremez, ama lidere karşı gelmek yasaktır! Çünkü ulü'l-emre itaat farz olur! Kuran'da yer almayan kader, imanın şartı haline gelir. Halifeler, sarayda yaşar. "Herkes haddini bilecek!" kültürü de denebilir buna.

Sünni dünyanın Şiiliği hiç bilmemesi ve sapık olarak gördüğü için bilmek dahi istememesi bu noktada büyük bir sorun. Çünkü, Şiilik iyi bir şekilde anlaşılmadan Sünni İslam anlaşılamaz. İlk ihtilafları, Ehl-i Beytin halifelik iddiası ve Emeviler bu konuda merkezi öneme sahip.

Sünniliğe ve Şiiliğe "Hangisi doğru?" sorusuyla yaklaşmak yaygın ve hatalı. Elbette ikisi de otantik değil. Bunlar, aynı ağacın gövdesinden ayrışmış ve başkalaşmış iki müstakil kol. Yine de: Şiilik kendi içinde daha tutarlı. Güncel Sünni İslam'a iman ancak cehaletle mümkün.

Şiilik içinde duygunun, gözyaşının, kederin, maneviyatın yeri büyüktür. Bunlar Sünnilikte de yok değildir. Ama sünnilik özü itibariyle emirlerdir, yasaklardır, cennet için sevap puanı toplamaktır.

HAKKINDA

Serdar Kaya'nın müsvedde defteri.

Bu blogda yayınlanan yazılar, belli aralıklarla derlenip derinsular.com adresinde dosyalanır.

Blog isminin ilham kaynağı için, bkz.:
Gangs of Wasseypur (2012)


Twitter (English Account) Twitter Facebook