23 Aralık 2019 Pazartesi

II. Abdülhamid

1. Metin Karabaşoğlu, Gazete Duvar'a bir röportaj vermiş. Geçen gün Twitter'da bu röportajdan üç kısa alıntı yaptım:
- "Abdülhamit döneminde yaşamış olup da onun dönemini hayırla yâd eden, yaptıklarını meşru gören İslamcı bir aydına ya da kanaat önderine rastlamıyoruz."

- "Kemalistlerin ... dine ya da dindarlara karşı hoyratça yaklaşımında, Abdülhamit’in dini, siyaset için araçsallaştırması, özellikle dini kullanarak en temel insani değer olan özgürlük ve adaleti devre dışı bırakmasının rolü var."

- "Necip Fazıl aklıyla ve vizyonuyla geleceğimiz yer burasıdır. Şaşırtıcı bir şey değil. Referansımız o ve benzeri İslamcı düşünürler olduğu sürece farklı bir yere gelinemezdi."

20 Aralık 2019 Cuma

Satanizm ve Hoşgörü

1. Netflix'te bir belgesel izledim: Hail Satan? Belgesel, ABD'deki satanist bir grubun, hristiyan-sağı ile mücadelesine odaklanıyor. Grup, ABD kamusal alanını bütün dinlere (ve dinsizliğe) eşit mesafede ve nötr kılmaya çalışıyor.

2. Mesela, Arkansas ya da Oklahoma gibi sağ tandanslı eyaletler, meclislerinin bahçesine On Emir anıtı koyunca başvuru yapıyorlar. Diyorlar ki, "Bunun yanına Baphomet heykeli koyun, yoksa bu yaptığınız iş, çoğunluğun dinine imtiyaz sunmak olur, anayasaya aykırıdır."

3. Yani diyorlar ki: "Siz buraya bu anıtı koymasaydınız, biz bu teklifi yapmazdık. Burada her inançtan insan yaşıyor. O halde Hinduların, Budistlerin ve diğer dinlerin sembollerini de koymanız gerekir. Sadece hristiyanlığa yer vermeniz yanlış."

17 Aralık 2019 Salı

Kahve ve Zina

1. İbretlik ilmi tartışma!: Bir kadın ile erkeğin kahve içmesi zinaya götürür mü?
Tartışmacılar: Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ve Prof. Dr. Caner Taslaman. (Link)

2. Tartışmanın tarzı ve içeriği hakkında çok şey söylenebilir, ama Sofuoğlu'nun "İslam dinine göre bir kadın ile bir erkeğin birlikte kahve içmesi caiz midir?" sorusunu, "Sizin karınız bir erkekle baş başa kahve içse..." bayağılığı ile kişiselleştirmeden tartışamamış olması ayrıca rahatsız edici.

3. Kahve içmeyi, mum ışığında romantik bir akşam yemeği yemekle aynı kefeye koymak işin bir yanı. Ama daha da kötüsü, "Eşiniz başka bir erkekle kahve içse rahatsız olur musunuz?" diye sormayıp, "Buna müsaade eder misiniz?" demesi. Hiyerarşik bir evlilik algısı bu.

15 Aralık 2019 Pazar

Hikayenin Gücü: Dünya, Türkiye, Game of Thrones

1. Toplumlar hikayelerle yaşar. Yarı-efsanevi hikayelerle şekillenmeyen bir toplum hayal etmek zordur. Hikaye, "Biz kimiz?", "Burada ne arıyoruz?" gibi temel sorulara bazı cevaplar verir. Bu şekilde, insanlara bir çerçeve sunar ve hayatı anlamlandırmalarına yardımcı olur.

2. İnsanlar soyut düşünmekte zorlanırlar. Hayatı hikayeler üzerinden anlamlandırmak ise gayet kolaydır.

3. Hikayenin gerçek dışı olduğunun aşikar olduğu durumlarda dahi, insanlar hikayeyi dikkate alma eğiliminde olurlar. Çünkü, hikayeler çoğu zaman gururlarını okşayacak ya da kendilerine bir şekilde kimi avantajlar sunacak niteliktedir. Dolayısıyla, hikayeye inanmak insanların işlerine gelir.

4. İktidarlar da hikayeleri severler. Zira hikayeler, grup aidiyetini güçlendirir, resmi söylemi destekler, yerleşik kurumlara meşruiyet kazandırır, ve bazı adaletsizce uygulamaları gerekçelendirir.

5. Hikaye, seçilmişlik ve dolayısıyla haklılık telkininde de bulunur. Seçilmişlik, bir yönetici grup ya da kişi için olabileceği gibi, topyekün bir halkı ya da ümmeti de ima edebilir.

1 Aralık 2019 Pazar

Dücane Cündioğlu'nun 40 Yıllık Arayışı

Az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim, sonra ardıma bakınca gördüm ki, bir arpa boyu yol gitmişim!.. Dücane Cündioğlu'nun son konuşmalarında aktardığı düşünsel serüveni, masallardaki bu ifadeyi andırıyor.

Ne demiş peki Cündioğlu? O konuya gelmeden önce, Cündioğlu'nun özetlediği üç ana İslami pozisyona bir bakalım...

HAKKINDA

Serdar Kaya'nın müsvedde defteri.

Bu blogda yayınlanan yazılar, belli aralıklarla derlenip derinsular.com adresinde dosyalanır.

Blog isminin ilham kaynağı için, bkz.:
Gangs of Wasseypur (2012)


Twitter (English Account) Twitter Facebook